nav-mouse

Elitidrottsavdelningen EU-samarbete under OS

Liselotte Ohlson, elitidrottschef, Tobias Elgh och Maja Uebel verksamhetsutvecklare på avdelningen Elitidrott ska till Paris under OS och representera Sverige under feSPORT, den europeiska sportfestivalen.

På plats är representanter från tio europeiska länder varav några av de mest framstående anläggningarna i världen. feSPORT är ett europeiskt initiativ som syftar till att lyfta fördelarna med EU genom idrotten. Att genom idrotten visa betydelsen för hälsa, att byta kunskap och lära av varandra.

Under festivalen kommer Sverige att visa upp svensk idrottshistoria samt arrangera prova-på-tillfällen på tre svenska idrotter/grenar: innebandy, varpa och dragkamp. 

RF Elitidrott och Bosön ingår i flera olika internationella samarbeten. T.ex. en ny utbildning ESnCE, The Elite Strength & Conditioning Course, som är en europeisk fystränarutbildning för elitidrott. Samt MENTIS, som är ett idrottspsykologiskt EU-projekt där stöd, hjälp och vägledning till elitidrottare är i fokus.

Läs mer om festivalen och EU samarbetet

 

Läs mer