Teambuilding

I vårt teambuildingprogram får deltagarna lära känna varandra bättre, ha roligt, jobba tillsammans och skapa tankar kring teamarbete som de sedan ska kunna överföra till dagligt arbete och
organisationen. Gruppen får olika praktiska och utmanande problem att lösa och för att klara av dem kommer det att krävas att de samarbetar på ett effektivt sätt. Varje övning kommer att följas upp med en feedbackstund och vi kommer vid vissa tillfällen att återkoppla övningar till olika modeller om teamarbete. De modeller vi använder oss av är FIRO- cirkeln om hur en grupp utvecklas över tiden och GRIP-modellen om vilka faktorer som skapar ett fungerande team. Vi avslutar övningarna med att summera deltagarnas intryck och erfarenheter och hur de kan ta med
sig dessa i framtiden och relatera dem till vardagssituationer.

Fakta
Instruktörer: Bosöns aktivitetsteam
Tid: Tre timmar

Bokningsförfrågan

Boka konferens online
Konferensförfrågan
  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Detaljer

För mer information vänligen kontakta oss via telefon eller e-post:

08-699 66 06 |

Flera aktiviter