Teambuilding

Bosöns Teambuildingsprogram bygger på att engagera medarbetarna, ha kul & jobba tillsammans. Teambuilding är ett samlingsbegrepp för olika upplevelsebaserade tillvägagångsätt och fysiska aktiviteter som syftar till att stärka kommunikation, motivation, trivsel och samarbete i en arbetsgrupp.  Våra erfarna mentala tränare som i sin vardag utvecklar landslagsteam tar med sig sin unika kunskap och testar den i er företags och organisationsmiljö. Övningarna är både teoretiska och praktiska med målet att lära känna varandra bättre och utvecklas som grupp. Teambuildingen kan ske både med och utan kommunikation. Det sistnämnda brukar ge upphov till många förlösande skratt. Med målet att nå framgång tillsammans!

Fakta
Instruktörer: Bosöns aktivitetsteam
Tid: Tre timmar

Bokningsförfrågan

Boka konferens online
Konferensförfrågan
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Detaljer

För mer information vänligen kontakta oss via telefon eller e-post:

08-699 66 06 |

Flera aktiviter