Utvecklas som individ och vässa ditt ledarskap

Vill du utvecklas som individ och vässa ditt ledarskap? Är du beredd att likt en elitidrottare träna och utmanas för att kunna ta komplexa beslut? Ansök till Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2022/2023.

Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald med ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra. Programmet fokuserar på ledarskap både för organisation, grupp och individ. Mot bakgrund av forskning och beprövad erfarenhet får deltagarna pröva, ompröva samt utveckla sitt praktiska sätt att utöva ledarskap och management. “Utveckling kräver förflyttning och förflyttning kräver ledarskap.”

” Nytt för i år är att deltagarna får lära sig ännu mer kring ideellt och kommersiellt tänkande och olika logiker i samhället”, säger Johanna S:t Clair Renard, process- och projektledare samt ansvarig för Idrottens ledarskaps- och managementprogram.

För att kunna navigera och lotsa sin organisation till kloka beslut behövs en bred kunskapsbas kring vad forskningen säger kring ledarskap och organisering, vad ger faktiskt effekt? Deltagarna får möjlighet att ta del av många intressanta exempel på hur ledarskap i verkligheten, både från övriga deltagare i programmet samt externa föreläsare. Under det kommande programmet kommer deltagarna få möta ett 15-tal spännande chefer och forskare, bland annat Jenny Silfverstrand, VD för Svenska Hockeyligan (SHL).

 

”Jag vill vara med och berätta hur jag, utifrån mina erfarenheter, ser på hur det är att verka inom den engagerade idrottsvärlden. Att navigerar inom den ideella och samtidigt väldigt kommersiella idrotten och vad jag under mina nästan 20 år inom idrottsrörelsen lärt mig om ledarskap genom att ibland inte lyckas. Jag hoppas att något av det jag har upplevt, reflekterat och lärt mig av kan vara till nytta för någon annan”, säger Jenny Silfverstrand.

Programmet vänder sig till den som i sitt arbete eller uppdrag har ett strategiskt verksamhetsansvar och leder minst fyra personer i någon form. De du leder kan vara anställda, ideella eller en mix av båda. Ditt verksamhetsansvar kan vara både med och utan formellt/linjärt personalansvar. Ansökan är nu öppen och stänger den 31 augusti.

 

Mer information om Idrottens ledarskaps- och managementprogram

Läs mer och ansök