Idrottens elittränarutbildning

Om utbildningen

Idrottens elittränarutbildning (ETU) är ett ettårigt ledarskapsprogram för dig som vill prestera, testa gränser och leda svensk idrott till fler medaljer på internationella mästerskap. Programmet fokuserar på att förädla ditt individuella ledarskap för utveckling och framgång inom elitidrotten. 

Syfte

Utbildningens syfte är att du ska höja din kompetens i att leda svensk idrott till internationell framgång och en ökad konkurrenskraft. Svensk elitidrott vill ta fler medaljer på EM, VM och OS. 

Vidare är syftet med utbildningen att du som ledare och tränare utvecklar din kompetens för att kunna hjälpa aktiva i sin egna personliga utveckling. Den personliga utvecklingen, prestationsutvecklingen och resultatutvecklingen går hand i hand. 

Vem är utbildningen för?

Du som sökande är verksam tränare på förberedande elitnivå eller på elitnivå (verksam för ungdomar eller vuxna i landslag, Riksidrottsgymnasier, Nationellt godkända idrottsutbildningar eller i föreningsverksamhet). Programmet genomförs under en tvåårsperiod med tolv gemensamma tredagarsträffar. 

Det här får du:

Du kommer i stora drag att studera träningslära, tävlingslära, tränarskap, ledarskap och coaching. Det läggs särskild stor vikt vid att utveckla Mästerskapskompetens. Bland annat får du besöka ett internationellt mästerskap eller en internationell tävling, få ökade kunskaper och färdigheter i att förbereda, genomföra samt följa upp och utvärdera ett internationellt mästerskap eller en internationell tävling. 

Elittränarutbildningen ger en bra grund för att kunna undervisa i kurser och moment inom ramen för ämnet specialidrott på gymnasieskolan. Elittränarutbildningen motsvarar del av utbildning i specialidrott som kan studeras vid högskola/universitet. utbildningen genomförs till största delen på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön, men kommer även att kunna vara utlokaliserade till andra platser i landet.

Efter genomgången utbildning får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom. Du har också möjlighet att ta ut 60 högskolepoäng som sedan kan valideras in i ämnet specialidrott. ETU är en uppdragsutbildning i samarbete mellan Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna, Gymnastik och Idrottshögskolan samt Linnéuniversitetet. För möjlighet till högskolepoäng krävs grundläggande högskolebehörighet.

När samtliga delar i utbildningen är godkända får deltagaren ett utbildningsbevis. Vid godkända högskolepoäng får deltagaren även kursbevis från GIH respektive Linnéuniversitetet

Kost och logi

Fika, lunch och middag ingår. Kostnader resor och logi tillkommer.

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet

Fakta

Program pågår.

Datum och tid:

2019 - 2021

Undervisningstid:

32 dagar

Plats:

Bosön, 181 47 Lidingö

Kurslängd:

1 år

Kostnad:

50 000kr

Ansökan senast:

Ansökan stängd

Kontaktperson

Kent Lindahl
Samordnare dubbla karriärer Riksidrottsförbundet

Ansökan och antagningskrav 

Behöver jag några förkunskaper?

Sökanden skall ha genomgått aktuellt specialidrottsförbunds högsta stegutbildning eller inneha motsvarande kunskaper. Respektive specialidrottsförbund rekommenderar och rangordnar sökanden. 

Anmälan

Ansökan är stängd. 

Strävan är en jämn könsfördelning. Maximalt antal deltagare i utbildning är 30 personer.

Endast föreningen, förbundet, arbetsgivaren eller dylikt kan köpa utbildningen åt sina medlemmar eller anställda. Privatpersoner kan själv inte köpa en studieplats.

Avbokning

Vid återbud senare än 30 dagar innan kursstart debiteras 10 procent av hela avgiften. Vid eventuellt avhopp under året debiteras hela årsavgiften.

Vad kostar utbildningen?

Kostnad

Kursavgiften är 50 000 kr vilket inkluderar artiklar, fika, lunch och middag. Kostnader för övrig litteratur, resor och logi tillkommer. Fakturering på hela beloppet görs i samband med kursstart.

Övrig information

Utbildningen genomförs under perioden 2019 – 2021 i ämnesområdena tränings- och tävlingslära samt tränar- och ledarskap. Undervisningen sker såväl i grupp, som individuellt. Mellan de fysiska träffarna genomför deltagarna inläsning av litteratur, artiklar och uppgifter av olika slag.  

Deltagarna samlas vid tolv tillfällen för lärarledda, gemensamma och obligatoriska träffar. Varje tillfälle omfattar tre dagars undervisning. Kursplaner för utbildningen finns tillgängliga liksom utbildningsupplägget. I utbildarteamet återfinns i första hand lärare vid GIH och Linnéuniversitetet. Experter kan hämtas in från andra högskolor/universitet, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, SOK, SPK eller från något specialidrottsförbund.

Tidigare utvärderingar ger höga omdömen för de genomförda utbildningsomgångarna.

Kvalitetssäkring görs genom att representanter från utbildning, forskning och tillämpning inom universitet, högskolor och elitidrott utvärderar utbildningen löpande. Deltagarna utvärderar kontinuerligt pågående utbildning. Under utbildningsperioden genomförs fyra utvärderingar.

Fler utbildningar

Fortbildning för rådgivare i idrottsnutrition

1 dag, Heltidsstudier
Fortbildningsdagen syftar till att ge ökad kontextuell förståelse för elitidrottens krav, organisation och möjligheter till stöd. Vidare kommer dagen i...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

19 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Elitidrottsutbildning

1 år, Heltidsstudier
Elitidrottsutbildning är en skräddarsydd utbildning för dig som vill fortsätta din utveckling och ta nästa steg i din elitidrottskarriär efter...
Läs mer

Idrottskonsulentutbildning

2 år, Heltidsstudier
Idrottskonsulentutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill påverka idrottsrörelsen och jobba med utveckling, administration eller föreningsutveckling.
Läs mer

Tränarutbildning

1 år, Heltidsstudier
Tränarutbildningen är en ettårig eftergymnasial utbildning på Bosön idrottsfolkhögskola. Utbildningen varvar teori och praktik i en unik miljö.
Läs mer

Valberedningen 2025

1 dag, Heltidsstudier
Du som valberedare är avgörande i arbetet mot en mer jämställd och inkluderande idrottsrörelse.
Läs mer

SF-nätverket för barn- och ungdomsidrott

4 dagar, Heltidsstudier
Nätverket för SF-representanter med strategiskt utvecklingsansvar inom barn- och ungdomsidrott är ett forum för personlig utveckling och stärkta relationer vilket...
Läs mer

Mentorprogram 2021/22

1 år, Deltidsstudier
Genom mentorskap kan du få hjälp att navigera och få stöd i ditt ledarskap. Hur får du som ledare perspektiv,...
Läs mer

Nätverk för kvinnor i landslagsledning

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer

Konferens: Barn- och ungdomsidrott

2 dag, Heltidsstudier
En två dagar lång mötesplats på temat trygga och hållbara utvecklingsmiljöer med syfte att erbjuda erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för personer...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Ledarskapsfrågor är under ständig utveckling. Varje ledare och ledning behöver därför ständigt ha strategier för att möta och hantera nya utmaningar....
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Ordförandenätverk 2021

1 år, Deltidsstudier
Kompetensutvecklingsnätverket har till syfte att erbjuda ett eget rum för ordförande inom svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring...
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år, Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Nätverk generalsekreterare

1 år, Deltidsstudier
Syftet är att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom den svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor...
Läs mer

Grundutbildning internationella representanter

4 dagar, Heltidsstudier
Den här utbildningen ger en inblick i den internationella världen inom idrotten. Hur är internationell idrott organiserad, vad innebär det...
Läs mer

Idrottens ledarskaps- managementprogram

1 år, Deltidsstudier
Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett...
Läs mer

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

3 dagar, Deltidsstudier
Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre arbetsgivare.
Läs mer

Idrottens fystränarutbildning

18 dagar, Deltidsstudier
Är du aktiv tränare med passion för fysisk träning och känner ett behov av att spetsa dina kunskaper? Då är...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Malmö

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Digital

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Stockholm

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Nordic International Leadership Program

1 år, Deltidsstudier
Nordic International Leadership (NILE) är ett skräddarskytt program som genomförs i syfte att stärka och stötta svenska internationella delegater. Det...
Läs mer

Nätverk presschefer

1 dag, Deltidsstudier
Nätverket är till för att stärka dig i rollen som pressansvarig inom idrottsrörelsen. Som deltagare får du möjlighet till erfarenhetsutbyte...
Läs mer

Allmän kurs Idrott distans

1-2 år, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill komplettera dina gymnasiebetyg. Distansstudier passar dig som vill kunna styra din egen tid, till...
Läs mer

Allmän kurs Idrott

1-2 år, Heltidsstudier
Allmän kurs Idrott är en utbildning för dig som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg och som har idrott och hälsa som...
Läs mer

Idrottens elittränarutbildning

1 år, Deltidsstudier
Idrottens elittränarutbildning (ETU) är ett ettårigt ledarskapsprogram för dig som vill prestera, testa gränser och leda svensk idrott till fler...
Läs mer

Processledning i teori och praktik

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning i teori och praktik introducerar dig som blivande processledare i processledning som ett förhållningssätt i dina möten med idrotten.
Läs mer

Processledning – Avancerad

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning Avancerad ger dig som processledare möjlighet att fördjupa dina kunskaper i processledning inom idrottens sammanhang. 
Läs mer

Internationella nätverket Greta

1 dag, Heltidsstudier
Ett nätverk för kvinnliga internationella representanter med möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärka sig i sin internationella roll.
Läs mer