Nätverk generalsekreterare

Syfte

Syftet är att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom den svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor gällande ledarskap och organisering samt att stärka individen i sin roll. Utgångspunkten för nätverket är ledarrollen.

Vem är utbildningen för?

Generalsekreterare i Specialidrottsförbund.

Det här får du

Nätverket träffas fyra gånger per år på eftermiddagsträffar om tre timmar i Stockholm. I nätverket råder inbördes tystnadsplikt vilket innebär att det som avhandlas i rummet stannar där. Nätverksträffarna leds av Tommy Nordmark, HR-specialist, Chefs- och ledarutveckling. Utgångspunkten för nätverket är ledarskapet. Rena verksamhetsfrågor hanteras i andra sammanhang. Idrottsnära frågor kan utgöra utgångspunkt för samtal men då utifrån perspektivet ledarskap och organisering.

Kost och logi

Det ingår en lättare förtäring vid träffarna.

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna

Fakta

Datum och tid:

Fyra träffar per år

Undervisningstid:

Halvdag

Plats:

Plats varierar

Kostnad:

3200 kr

Ansök senast.

Anmälan är stängd för 2020

Kontaktperson

Tommy Nordmark
HR-specialist, Chefs- och ledarutveckling

Ansökan och antagningskrav       

Behöver jag några förkunskaper?

Nej.

Anmälan

Anmälan är stängd för 2020.

Vad kostar utbildningen?

Specialidrottsförbunden betalar en avgift på 3 200 kr årligen för fyra träffar.

Övrig information

Formen är kollegial och bygger på deltagarnas aktiva deltagande och vilja att utbyta erfarenheter. Vid vissa tillfällen utgår samtalet utifrån en extern gästs inspel och vid andra tillfällen utifrån ett case av någon i gruppen eller läsning av gemensam text. Processledare ansvarar för att det finns en röd tråd mellan träffarna samt att det sker återkoppling till tema som avhandlats vid tidigare träffar.

Fler utbildningar

Show- och musikalutbildning

25 dagar, Deltidsstudier
Allt eller inget från ”Hairspray” till ”Grease”. Annorlunda scenträning! Våga utmana dig själv! Var delaktig i vårt 10 års jubileum...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla lyfter aktuella frågor och ny forskning inom ledarskap och organisering inom civilsamhället och särskilt inom...
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Fördjupning i normkritik och inkludering

1 år, Deltidsstudier
Målet för idrottsrörelsens strategi 2025 är att spegla det svenska samhället och inkludera så många som möjligt. Efterfrågan på kunskapshöjning...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

23 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Golf Management i hybrida organisationer för föreningsanställda

16 veckor, Deltidsstudier
Golf Mangement i hybrida organisationer för föreningsanställda är en skräddarsydd utbildning för dig som idag arbeter med administration inom en...
Läs mer

Fortsättningsutbildning för utbildare

1-3 dagar
Som utbildaren har du en viktig roll för att göra utbildningstillfällen intressanta och skapa förutsättningar för lärande. För att du...
Läs mer

Grundutbildning för utbildare

1-3 dagar
En utbildning för dig som är eller ska bli utbildare inom idrotten.
Läs mer

Seniorkurs – Lev väl

1 år, Deltidsstudier
Är du pensionär med intresse för ett aktivt och hälsosamt liv i gemenskap med andra?
Läs mer