Nätverk generalsekreterare

Syfte

Syftet är att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom den svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor gällande ledarskap och organisering samt att stärka individen i sin roll. Utgångspunkten för nätverket är ledarrollen.

Vem är utbildningen för?

Generalsekreterare i Specialidrottsförbund.

Det här får du

Nätverket träffas fyra gånger per år på eftermiddagsträffar om tre timmar i Stockholm. I nätverket råder inbördes tystnadsplikt vilket innebär att det som avhandlas i rummet stannar där. Nätverksträffarna leds av Tommy Nordmark, HR-specialist, Chefs- och ledarutveckling. Utgångspunkten för nätverket är ledarskapet. Rena verksamhetsfrågor hanteras i andra sammanhang. Idrottsnära frågor kan utgöra utgångspunkt för samtal men då utifrån perspektivet ledarskap och organisering.

Kost och logi

Det ingår en lättare förtäring vid träffarna.

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna

Fakta

Datum och tid:

Fyra träffar per år

Undervisningstid:

Halvdag

Plats:

Plats varierar

Kostnad:

3200 kr

Ansök senast.

Anmälan är stängd för 2020

Kontaktperson

Tommy Nordmark
HR-specialist, Chefs- och ledarutveckling
Kristoffer Berg
Process- och projektledare

Ansökan och antagningskrav       

Behöver jag några förkunskaper?

Nej.

Anmälan

Anmälan är stängd för 2020.

Vad kostar utbildningen?

Specialidrottsförbunden betalar en avgift på 3 200 kr årligen för fyra träffar.

Övrig information

Formen är kollegial och bygger på deltagarnas aktiva deltagande och vilja att utbyta erfarenheter. Vid vissa tillfällen utgår samtalet utifrån en extern gästs inspel och vid andra tillfällen utifrån ett case av någon i gruppen eller läsning av gemensam text. Processledare ansvarar för att det finns en röd tråd mellan träffarna samt att det sker återkoppling till tema som avhandlats vid tidigare träffar.

Fler utbildningar

Samverkanskurs

dag ,
Samverkan med Bosön Idrottsfolkhögskolan kan ge möjlighet till kompetensutveckling, rådgivning och kostnadstäckning för föreläsare, nästan kostnadsfritt.
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år , Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Idékonferens: Den moderna föreningen engagerar

2 dagar , Heltidsstudier
Idrott i förening är ett av idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025. Historiskt har föreningsformen simultant varit en språngbräda för såväl...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Malmö

3 dagar , Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Bosön

3 dagar , Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Fortsättningsutbildning för tränare

4 veckor , Deltidsstudier
Fortsättning för dig som ska utbilda tränare är en fördjupning i förståelsen kring vad som är viktigt att tänka på...
Läs mer

Nätverk kvinnor i landslagsledning

2 dagar , Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer

Nordic International Leadership Program

1 år , Deltidsstudier
Nordic International Leadership (NILE) är ett skräddarskytt program som genomförs i syfte att stärka och stötta svenska internationella delegater. Det...
Läs mer

Grundutbildning internationella representanter

4 dagar , Heltidsstudier
Den här utbildningen ger en inblick i den internationella världen inom idrotten. Hur är internationell idrott organiserad, vad innebär det...
Läs mer