Idrottens ledarskapssymposium

Om symposiet

Tema för Idrottens ledarskapssymposium 2022 är Innovativt ledarskap en motor för idrottsutveckling.

Idrotten befinner sig i ständig utveckling och i linje med strategi 2025 ska framtidens idrott inspireras av förändringar som sker i samhället. En av idrottens utvecklingsresor är att modernisera medlemskapet och skapa en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Förändring innebär ofta nya, innovativa sätt att lösa saker i vardagen, men hur ska vi inom idrotten och civilsamhället lyckas förändra och hitta dessa lösningar när vi redan har fullt upp? För att bemöta denna problemställning kommer vi under 2022 års upplaga av Idrottens ledarskapssymposium, att fokusera på Innovativt ledarskap med fokus på följande frågor:

  • Vad innebär innovation och digitalisering för dagens idéburna chef?
  • Vilken organisering & ledarskap krävs för att?
  • På vilket sätt kan innovativa lösningar i vardagen leda till ökad hållbarhet?

Innovation kan exempelvis innebära implementering av nya och effektiva sätt att arbeta och framgångsrik implementering av innovativa metoder kan i sin tur vara en avgörande källa till organisatoriska förändringar. Men hur lyckas vi skapa tid och utrymme att göra detta? Vi menar att ett första steg är att prata om, och utbilda oss i vad innovation är och vad ett innovativt ledarskap inom idrotten faktiskt innebär. Du som deltagare kommer under årets upplaga av idrottens ledarskapssymposium att få ta del av inspirerande föreläsningar, uppleva lärande i nya former och givetvis möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera med kollegor.

Syfte

Syftet med symposiet är att erbjuda en årlig kunskapskonferens där aktuell forskning och kunskap utforskas för att kraftsamla kring ledarskapets utmaningar och möjligheter. Teori och praktik blandas för att snabbt kunna användas i vardagen.

Vem är utbildningen för?

Symposiet lyfter aktuella frågor och ny forskning inom ledarskap och organisering inom civilsamhället och särskilt inom idrotten. Målet är att stärka chefer och ledare inom idrottsrörelsen för hållbar utveckling och förflyttning mot strategi 2025.

Ledarskapssymposiet riktar sig till dig i ledande position som förtroendevald, chef, verksamhetsledare eller i övrigt strategiskt ansvarig.

Det här får du

  • En plattform för kunskapspåfyllning kopplat till aktuell forskning och hur teorier omvandlas till praktisk handling.
  • Strukturerade möjligheter till jämförelser och erfarenhetsutbyten med andra i liknande positioner och situationer.
  • Nätverkande
  • Olika perspektiv på vad som krävs för framgångsrik ledning, styrning och utveckling av idéburna organisationer.

Kost och logi

Lunch och fika ingår under dagen. Resor ingår ej.

Utbildningsanordnare

Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna med samarbetspartners Folkspel och Arbetsgivaralliansen.

Fakta

Årets tema – Innovativt ledarskap en motor för idrottsutveckling

Kurslängd:

1 dag

Plats:

Bosön

Anmälan öppnar:

8 juni

Kontaktperson

Johanna S:t Clair Renard
Projekt- och processledare
Lovisa Broms
Projektledare

Behöver jag några förkunskaper?

Anmälan

Anmälan öppnar 8 juni.

(vid behov av tolk, anmäl detta i nästa steg och senast den 1 november)

Avbokning

Anmälan är bindande. Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

 

 

Vad kostar utbildningen? 

Uppdateras löpande.

Övrig information

Ledarskapssymposium program 2021

Fler utbildningar

Tränarutbildning

1 år, Heltidsstudier
Tränarutbildningen är en ettårig eftergymnasial utbildning på Bosön idrottsfolkhögskola. Utbildningen varvar teori och praktik i en unik miljö.
Läs mer

Elitidrottsutbildning

1 år, Heltidsstudier
Elitidrottsutbildning är en skräddarsydd utbildning för dig som vill fortsätta din utveckling och ta nästa steg i din elitidrottskarriär efter...
Läs mer

Idrottskonsulentutbildning

2 år, Heltidsstudier
Idrottskonsulentutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill påverka idrottsrörelsen och jobba med utveckling, administration eller föreningsutveckling.
Läs mer

Allmän kurs Idrott

1-2 år, Heltidsstudier
Allmän kurs Idrott är en utbildning för dig som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg och som har idrott och hälsa som...
Läs mer

Allmän kurs Idrott distans

1-2 år, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill komplettera dina gymnasiebetyg. Distansstudier passar dig som vill kunna styra din egen tid, till...
Läs mer

Nätverk för valberedning specialidrottsförbund

1 år, Deltidsstudier
I nätverket får du tillfälle att utforska hur valberedningens arbete kan utvecklas och kvalitetssäkras ur ett normmedvetet perspektiv, ta del...
Läs mer

Ordförandenätverk

1 år, Deltidsstudier
Kompetensutvecklingsnätverket har till syfte att erbjuda ett eget rum för ordförande inom svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring...
Läs mer

Nätverk för hållbar utveckling i specialidrottsförbund

1 år
Det här är nätverket för dig som arbetar med hållbarhet inom specialidrottsförbund. Du kan vara generalsekreterare, sakkunnig eller ansvarig. I...
Läs mer

Nätverksträff – Från start till mål

1 dag
Vilken kunskap bör idrottaren ha med sig in i mästerskapet? Vad är viktigt att jobba med på plats? Detta är...
Läs mer

Idrottens ledarskaps- managementprogram

1 år, Deltidsstudier
Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett...
Läs mer

Arbetsgivaralliansens stipendium för ledarskapsprogram

1 år, Deltidsstudier
Arbetsgivaralliansens stipendium för specialidrottsförbunds medverkan i Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2022/23
Läs mer

Nätverk generalsekreterare

1 år, Deltidsstudier
Syftet är att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom den svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

19 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

SF-nätverket för barn- och ungdomsidrott

4 dagar, Heltidsstudier
Nätverket för SF-representanter med strategiskt utvecklingsansvar inom barn- och ungdomsidrott är ett forum för personlig utveckling och stärkta relationer vilket...
Läs mer

Mentorprogram 2021/22

1 år, Deltidsstudier
Genom mentorskap kan du få hjälp att navigera och få stöd i ditt ledarskap. Hur får du som ledare perspektiv,...
Läs mer

Nätverk för kvinnor i landslagsledning

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer

Konferens: Barn- och ungdomsidrott

2 dagar, Heltidsstudier
En två dagar lång mötesplats på temat trygga och hållbara utvecklingsmiljöer med syfte att erbjuda erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för personer...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Ledarskapsfrågor är under ständig utveckling. Varje ledare och ledning behöver därför ha strategier för att möta och hantera nya utmaningar. Idrottens...
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Nätverksträff – tema tester, träning och mätmetoder

1 dag
Riksidrottsförbundet, avdelningen Elitidrottsstöd erbjuder en spännande dag inom prestationsutveckling med fokus på tester och mätmetoder.
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år, Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

2 dagar, Deltidsstudier
Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre arbetsgivare....
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Digital

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Stockholm

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Nordic International Leadership Program

1 år, Deltidsstudier
Nordic International Leadership (NILE) är ett skräddarskytt program som genomförs i syfte att stärka och stötta svenska internationella delegater. Det...
Läs mer

Nätverk presschefer

1 dag, Deltidsstudier
Nätverket är till för att stärka dig i rollen som pressansvarig inom idrottsrörelsen. Som deltagare får du möjlighet till erfarenhetsutbyte...
Läs mer

Idrottens elittränarutbildning (ETU)

2 år, Deltidsstudier
Ett tränar- och ledarskap med hög kvalitet är en mycket viktig faktor för utveckling och framgång inom elitidrotten. Det är...
Läs mer

Processledning i teori och praktik

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning i teori och praktik introducerar dig som blivande processledare i processledning som ett förhållningssätt i dina möten med idrotten.
Läs mer

Processledning – Avancerad

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning Avancerad ger dig som processledare möjlighet att fördjupa dina kunskaper i processledning inom idrottens sammanhang. 
Läs mer

Internationella nätverket Greta

1 dag, Heltidsstudier
Ett nätverk för kvinnliga internationella representanter med möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärka sig i sin internationella roll.
Läs mer

Digital nätverksträff i coaching/ledarskap

1 dag
SF uttrycker i olika sammanhang stora behov av fortbildning och utveckling av tränare och ledare inom området ledarskap och coaching....
Läs mer