Nordic International Leadership Program

Syfte

Syftet är att stärka och stötta svenska internationella delegater och ge goda förutsättningar för förtroendevalda som vill satsa på nya positioner på den internationella arenan.

Vem är utbildningen för?

Svenska deltagare som har internationella poster i styrelser eller på beslutsfattande nivå internationellt inom idrotten.

Det här får du

NILE består av fem utbildningsmoduler. Den första modulen arrangeras nationellt i respektive land och de efterföljande tre moduler arrangeras i några av de medverkande länderna. Dessutom arrangeras en träff i Lausanne med flera studiebesök hos internationella idrottsorganisationer.

Utbildningen ger dig framförallt fördjupade kunskaper kring övertygande kommunikation, att lära sig hantera och undvika konflikter, hur du bygger relationer, lobbying på internationell nivå inom idrotten, samt internationell idrottspolitik.

Fem personer utses av Riksidrottsförbundet att delta under hela utbildningen som genomförs i Helsingfors, Köpenhamn, Lausanne och Stockholm under hösten 2019 och våren 2020.

Kost och logi

Deltagare som får möjlighet att delta på hela utbildningen betalar 5000 kronor via sitt Specialidrottsförbund. Resterande kostnader för utbildningen är subventionerade av Riksidrottsförbundet. Dock får deltagaren/Specialidrottsförbund bekosta eventuella inrikesresor, exempelvis till och från flygplatsen.

Utbildningsanordnare

Riksidrottsförbundet

Fakta

NILE arrangeras nästa gång hösten 2021, under förutsättning att de medverkande länderna beslutar så.

Datum och tid:

Fem träffar per år

Undervisningstid:

Heldag

Plats:

Plats varierar.

Kostnad:

5000 kr

Ansök senast:

Ansökan är stängd för 2020

Kontaktperson

Marie Denitton
Internationell handläggare

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du behöver inneha en internationell post i en styrelse eller kommitté eller vara en kandidat till en internationell post eller motsvarande.

OBS! Kom ihåg att det är Specialidrottsförbundet som måste nominera deltagare till denna utbildning. Detta ska åtföljas av ett Motivation letter samt CV på den nominerade personen. Nomineringen skickas till Marie Denitton, Riksidrottsförbundet.

Anmälan

Anmälan är stängd för 2020.

Vad kostar utbildningen?

Det är ingen deltagaravgift på den nationella utbildningen men den som väljer att bo över på Bosön betalar 1500 kronor för två nätter i enkelrum. Deltagaren som får möjlighet att delta på hela utbildningen betalar 5000 kronor. Dock får deltagaren bekosta eventuella inrikesresor, exempelvis till och från flygplatsen.
Resterande kostnader för utbildningen är subventionerade av Riksidrottsförbundet.

Övrig information

NILE arrangeras nästa gång hösten 2021, under förutsättning att de medverkande länderna beslutar så.

Fler utbildningar

Samverkanskurs

dag ,
Samverkan med Bosön Idrottsfolkhögskolan kan ge möjlighet till kompetensutveckling, rådgivning och kostnadstäckning för föreläsare, nästan kostnadsfritt.
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år , Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Idékonferens: Den moderna föreningen engagerar

2 dagar , Heltidsstudier
Idrott i förening är ett av idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025. Historiskt har föreningsformen simultant varit en språngbräda för såväl...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Malmö

3 dagar , Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Bosön

3 dagar , Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Fortsättningsutbildning för tränare

4 veckor , Deltidsstudier
Fortsättning för dig som ska utbilda tränare är en fördjupning i förståelsen kring vad som är viktigt att tänka på...
Läs mer

Nätverk kvinnor i landslagsledning

2 dagar , Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer

Nordic International Leadership Program

1 år , Deltidsstudier
Nordic International Leadership (NILE) är ett skräddarskytt program som genomförs i syfte att stärka och stötta svenska internationella delegater. Det...
Läs mer

Grundutbildning internationella representanter

4 dagar , Heltidsstudier
Den här utbildningen ger en inblick i den internationella världen inom idrotten. Hur är internationell idrott organiserad, vad innebär det...
Läs mer