Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

Om utbildningen

Kognitiv beteendeterapi (KBT) karakteriseras som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd terapiform. Kognitiv beteendeterapi har en stark betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Den utgår från analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som inom elitidrotten.
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid exempelvis stressproblematik finns det goda behandlingsresultat med KBT. Kognitiv beteendeterapi används också vid andra områden som exempelvis i arbete med organisationer.
Utbildningen motsvarar de utbildningar som ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, 90 högskolepoäng (steg 2) med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi. I dagsläget kan inte garantier ges att utbildningen kommer att vara behörighetsgrundande till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning eftersom detta är under utredning.

Syfte

• Utveckla rådgivarkompetens för att stödja dagens och morgondagens elitidrottare, tränare och ledare att nå och må toppen!
• Att svenska elitidrottare är väl förberedda att möta de idrottspsykologiska krav de ställs inför i tränings- och tävlingssituationen.
• Att svensk elitidrott stärks och utvecklas genom en ny utbildning med tydlig tillämpbar kompetens.
• Att deltagarna utvecklar kunskap och förståelse, tränar färdigheter och förmåga samt fördjupar värderingar och förhållningssätt.
• Främja hälsa, välbefinnande och prestationsutveckling samt hantera och förebygga ohälsa och nedsatt prestationsförmåga.

Vem är utbildningen för?

Idrottspsykologiska rådgivare med grundläggande kunskaper i idrottspsykologi och erfarenhet av elitidrott.
Elittränare samt ledarteam kring elit- och landslagsverksamhet: sjukgymnaster m fl med grundläggande kunskaper i idrottspsykologi.

Det här får du:

– en grundläggande bred och omfattande kunskap om KBT vad gäller främst teoretiska utgångspunkter, analys, kliniskt tillämpning, psykoterapeutiska arbetsmetoder samt empirisk forskning,
Vidare ska kursdeltagaren kunna:
– att under handledning arbeta med kognitiv beteendeterapi för aktiva, tränare och ledare inom elitidrott, såväl individuellt som i grupp.

Kost och logi

Kostnaden är exklusive litteratur, resor och logi. Handledning ingår i kursavgiften. I avgiften ingår även fika och lunch i samband med utbildningsdagarna. Detta är en uppdragsutbildning, vilket innebär att enskild person (eller enskild
firma) inte kan vara ekonomisk motpart, utan det är förening, förbund, organisation eller företag som står bakom och bekostar utbildningen.

Utbildningsanordnare

Riksidrottsförbundet

Fakta

inriktning mot elitidrott

Datum och tid:

fyra terminer (2 x 30 hp) med start i september 2020 och avslutning i juni 2022

Undervisningstid:

Internat

Plats:

Plats varierar

Kostnad:

25000 kr

Ansök senast:

1 maj

Kontaktperson

Maja Uebel
Riksidrottsgymnasier (RIU)

Ansökan och antagningskrav       

Behöver jag några förkunskaper?

1) Allmän behörighet till högskolestudier
2) Särskild behörighet (a-c se nedan)

a. Under utbildningen ska deltagaren ha en anställning eller uppdrag genom avtal inom elitidrotten, där arbetet har tydlig karaktär av att vara människoutvecklande (förbundsläkare, sjukgymnast, elittränare, nutritionist, psykolog), och där ett vårdande perspektiv finns i det vardagliga arbetet.
b. Grundläggande teoretiska idrottspsykologiska kunskaper (30 hp) eller motsvarande. Samt akademisk examen (120 p/180 hp).
c. Dokumenterad erfarenhet av aktivt arbete i nära relation med människor inom elitidrott.

Nedanstående 3 steg ska göras för att din ansökan ska vara fullständig:
1) Ansök till utbildningen görs via länken nedan.
2) För att anmälan ska bli giltig måste betygskopior, övrig dokumentation samt bilagan ”Kompletterande CV” skickas eller mailas till eller skickas till:
Riksidrottsförbundet
Att. Maja Uebel
Box 11016
100 61 Stockholm

Anmälan

Ansök här

Vad kostar utbildningen? 

25 000 kr. per person, inklusive moms per termin. Kostnaden är exklusive litteratur, resor och logi. Handledning ingår i kursavgiften. I avgiften ingår även fika och lunch i samband med utbildningsdagarna. Detta är en uppdragsutbildning, vilket innebär att enskild person (eller enskild
firma) inte kan vara ekonomisk motpart, utan det är förening, förbund, organisation eller företag som står bakom och bekostar utbildningen.

Valbar del, egenterapi individuellt och i grupp (4 – 10 personer). Kostnad ca. 30 000 kr. Egenterapi är dock ett krav för eventuellt fortsatta studier på Steg 2 i KBT.

Fler utbildningar

Show- och musikalutbildning

25 dagar, Deltidsstudier
Allt eller inget från ”Hairspray” till ”Grease”. Annorlunda scenträning! Våga utmana dig själv! Var delaktig i vårt 10 års jubileum...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla lyfter aktuella frågor och ny forskning inom ledarskap och organisering inom civilsamhället och särskilt inom...
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Fördjupning i normkritik och inkludering

1 år, Deltidsstudier
Målet för idrottsrörelsens strategi 2025 är att spegla det svenska samhället och inkludera så många som möjligt. Efterfrågan på kunskapshöjning...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

23 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Golf Management i hybrida organisationer för föreningsanställda

16 veckor, Deltidsstudier
Golf Mangement i hybrida organisationer för föreningsanställda är en skräddarsydd utbildning för dig som idag arbeter med administration inom en...
Läs mer

Fortsättningsutbildning för utbildare

1-3 dagar
Som utbildaren har du en viktig roll för att göra utbildningstillfällen intressanta och skapa förutsättningar för lärande. För att du...
Läs mer

Grundutbildning för utbildare

1-3 dagar
En utbildning för dig som är eller ska bli utbildare inom idrotten.
Läs mer

Seniorkurs – Lev väl

1 år, Deltidsstudier
Är du pensionär med intresse för ett aktivt och hälsosamt liv i gemenskap med andra?
Läs mer