Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

Om utbildningen

Kognitiv beteendeterapi (KBT) karakteriseras som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd terapiform. Kognitiv beteendeterapi har en stark betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Den utgår från analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som inom elitidrotten.
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid exempelvis stressproblematik finns det goda behandlingsresultat med KBT. Kognitiv beteendeterapi används också vid andra områden som exempelvis i arbete med organisationer.
Utbildningen motsvarar de utbildningar som ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, 90 högskolepoäng (steg 2) med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi. I dagsläget kan inte garantier ges att utbildningen kommer att vara behörighetsgrundande till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning eftersom detta är under utredning.

Syfte

• Utveckla rådgivarkompetens för att stödja dagens och morgondagens elitidrottare, tränare och ledare att nå och må toppen!
• Att svenska elitidrottare är väl förberedda att möta de idrottspsykologiska krav de ställs inför i tränings- och tävlingssituationen.
• Att svensk elitidrott stärks och utvecklas genom en ny utbildning med tydlig tillämpbar kompetens.
• Att deltagarna utvecklar kunskap och förståelse, tränar färdigheter och förmåga samt fördjupar värderingar och förhållningssätt.
• Främja hälsa, välbefinnande och prestationsutveckling samt hantera och förebygga ohälsa och nedsatt prestationsförmåga.

Vem är utbildningen för?

Idrottspsykologiska rådgivare med grundläggande kunskaper i idrottspsykologi och erfarenhet av elitidrott.
Elittränare samt ledarteam kring elit- och landslagsverksamhet: sjukgymnaster m fl med grundläggande kunskaper i idrottspsykologi.

Det här får du:

– en grundläggande bred och omfattande kunskap om KBT vad gäller främst teoretiska utgångspunkter, analys, kliniskt tillämpning, psykoterapeutiska arbetsmetoder samt empirisk forskning,
Vidare ska kursdeltagaren kunna:
– att under handledning arbeta med kognitiv beteendeterapi för aktiva, tränare och ledare inom elitidrott, såväl individuellt som i grupp.

Kost och logi

Kostnaden är exklusive litteratur, resor och logi. Handledning ingår i kursavgiften. I avgiften ingår även fika och lunch i samband med utbildningsdagarna. Detta är en uppdragsutbildning, vilket innebär att enskild person (eller enskild
firma) inte kan vara ekonomisk motpart, utan det är förening, förbund, organisation eller företag som står bakom och bekostar utbildningen.

Utbildningsanordnare

Riksidrottsförbundet

Fakta

inriktning mot elitidrott

Datum och tid:

fyra terminer (2 x 30 hp) med start i september 2020 och avslutning i juni 2022

Undervisningstid:

Internat

Plats:

Plats varierar

Kostnad:

25000 kr

Ansök senast:

1 maj

Kontaktperson

Maja Ubel
Riksidrottsgymnasier (RIU)

Ansökan och antagningskrav       

Behöver jag några förkunskaper?

1) Allmän behörighet till högskolestudier
2) Särskild behörighet (a-c se nedan)

a. Under utbildningen ska deltagaren ha en anställning eller uppdrag genom avtal inom elitidrotten, där arbetet har tydlig karaktär av att vara människoutvecklande (förbundsläkare, sjukgymnast, elittränare, nutritionist, psykolog), och där ett vårdande perspektiv finns i det vardagliga arbetet.
b. Grundläggande teoretiska idrottspsykologiska kunskaper (30 hp) eller motsvarande. Samt akademisk examen (120 p/180 hp).
c. Dokumenterad erfarenhet av aktivt arbete i nära relation med människor inom elitidrott.

Nedanstående 3 steg ska göras för att din ansökan ska vara fullständig:
1) Ansök till utbildningen görs via länken nedan.
2) För att anmälan ska bli giltig måste betygskopior, övrig dokumentation samt bilagan ”Kompletterande CV” skickas eller mailas till eller skickas till:
Riksidrottsförbundet
Att. Maja Uebel
Box 11016
100 61 Stockholm

Anmälan

Ansök här

Vad kostar utbildningen? 

25 000 kr. per person, inklusive moms per termin. Kostnaden är exklusive litteratur, resor och logi. Handledning ingår i kursavgiften. I avgiften ingår även fika och lunch i samband med utbildningsdagarna. Detta är en uppdragsutbildning, vilket innebär att enskild person (eller enskild
firma) inte kan vara ekonomisk motpart, utan det är förening, förbund, organisation eller företag som står bakom och bekostar utbildningen.

Valbar del, egenterapi individuellt och i grupp (4 – 10 personer). Kostnad ca. 30 000 kr. Egenterapi är dock ett krav för eventuellt fortsatta studier på Steg 2 i KBT.

Fler utbildningar

Fortsättningsutbildning för utbildare

1-3 dag
Utbildaren har en viktig roll för att göra utbildningen så bra som möjligt och ge bästa möjliga förutsättningar för lärande....
Läs mer

Grundutbildning för utbildare

1-3 dag
En utbildarutbildning som riktar sig till dig som ska bli utbildare för RF SISU:s idrottsövergripande utbildning ”Grundutbildning för tränare”.
Läs mer

Senior kurs – Lev väl

1 år, Deltidsstudier
Är du pensionär med intresse för ett aktivt och hälsosamt liv i gemenskap med andra?
Läs mer

Samverkanskurs

Enligt ök. dag
Samverkan med Bosön Idrottsfolkhögskolan kan ge möjlighet till kompetensutveckling, rådgivning och kostnadstäckning för föreläsare, nästan kostnadsfritt.
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år, Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Idékonferens: Den moderna föreningen engagerar

2 dagar, Heltidsstudier
Idrott i förening är ett av idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025. Historiskt har föreningsformen simultant varit en språngbräda för såväl...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Malmö

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Bosön

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Nätverk kvinnor i landslagsledning

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer