Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

Om utbildningen

Inom ideell sektor i allmänhet men kanske inom idrotten i synnerhet är den bredare HR-kunskapen begränsad och ofta underprioriterad. Många chefer blir alltför indragna i den operativa och idrottsliga verksamheten vilket skapar lite utrymme att aktivt använda arbetsrätt och HR i det löpande ledarskapet. Kunskapspåfyllning blir också en bristvara.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag leder andra i någon form. Du har sannolikt en chefsposition inom idrottsrörelsen som generalsekreterare, HR-ansvarig, sportchef eller liknade. Du kan också vara chef i en annan organisation inom civilsamhället.

Syfte

Syftet att rusta chefer inom idrottsrörelsen och civilsamhället att stärka det idéburna ledarskapet och öka kunskapen om gällande arbetsrätt och lämplig HR-strategi.

Vem är utbildningen för?

Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre arbetsgivare. Den ger också förståelse kring de unika förutsättningar som det är att verka och leda i en idéburen organisation.

Du är verksam som chef inom idrottsrörelsen eller annan idéburen verksamhet. Du kan vara i en ledande roll i ett specialidrottsförbund, ett distrikt, eller i en större förening. Detta innebär att du leder ett kansli/verksamhet med minst ett par anställda.

Det här får du:

  • Efter genomförd kurs kommer du lättare se kopplingen mellan arbetsrätt, HR-arbete och ledarskap samt tillämpa det i praktiken.
  • Ökad förståelse för skillnader och utmaningar det innebär att leda i ideell sektor i relation till ledarskap i näringsliv och offentlig verksamhet.
  • Kunskapspåfyllning kring rollfördelning tjänsteperson/ förtroendevald.
  • Förmåga att tillämpa och ta aktiva beslut kring ditt eget ledarskap och arbetsrättsliga utmaningar. 
  • Ökad kunskap kring det idéburna ledarskapet och användning i din vardag. 

Kost och logi

Kost och logi ingår i kostnaden för kursen. Även om du bor i Stockholmsområdet är rekommendationen att övernattar på Bosön eftersom programmet innehåller både kvälls- och morgonpass.

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Arbetsgivaralliansen.

Fakta

Datum och tid:

Kursen genomförs 5-7 oktober

Undervisningstid:

Internat

Plats:

Bosön, 181 47 Lidingö

Kurslängd:

2 dagar +1 kväll

Kursavgift:

6 900 kronor

Ansök senast:

12 september

Kontaktperson

Johanna S:t Clair Renard
Projekt- och processledare
Tommy Nordmark
HR-specialist, Chefs- och ledarutveckling

Anmälan och antagningskrav 

I samband med anmälan ber vi dig besvara en kort enkät i syfte att få en bättre förståelse för din vardag  och dina specifika utmaningar. Om ditt ledarskapsdilemma hinner ändras efter att du anmält dig så har du möjlighet att ändra dina svar längre fram.

Behöver jag några förkunskaper?

På grund av COVID-19 behöver du inte ha några förkunskaper. I vanliga fall ska du ha  deltagit i Arbetsgivaralliansen tvådagarskurs: Arbetsrätt för arbetsgivare eller motsvarande.

Anmälan

Anmäl dig här

Avbokning

Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Vad kostar utbildningen? 

Deltagande 6 900 kr inkl. två övernattningar med helpension.

Övrig information

Kursen innefattar två kvällar med start kl.16:00 den 5 oktober och avslut kl.15:00 den 7 oktober (totalt två dygn) för att öka lärandet genom informellt erfarenhetsutbyte. Teori och praktik varvas med ny kunskap, identifiering av framgångsfaktorer och eget arbete.

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är den arbetsgivarorganisation där idrottsrörelsen ingår. Här får ledare och chefer inom idéburen sektor hjälp med frågor som rör anställningar och stöd att utvecklas i rollen som arbetsgivare. Vi ser att ett starkt ledarskap och kunniga chefer skapar goda förutsättningar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare.
https://www.arbetsgivaralliansen.se/

Fler utbildningar

Fortbildning för rådgivare i idrottsnutrition

1 dag, Heltidsstudier
Fortbildningsdagen syftar till att ge ökad kontextuell förståelse för elitidrottens krav, organisation och möjligheter till stöd. Vidare kommer dagen i...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

19 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Elitidrottsutbildning

1 år, Heltidsstudier
Elitidrottsutbildning är en skräddarsydd utbildning för dig som vill fortsätta din utveckling och ta nästa steg i din elitidrottskarriär efter...
Läs mer

Idrottskonsulentutbildning

2 år, Heltidsstudier
Idrottskonsulentutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill påverka idrottsrörelsen och jobba med utveckling, administration eller föreningsutveckling.
Läs mer

Tränarutbildning

1 år, Heltidsstudier
Tränarutbildningen är en ettårig eftergymnasial utbildning på Bosön idrottsfolkhögskola. Utbildningen varvar teori och praktik i en unik miljö.
Läs mer

Valberedningen 2025

1 dag, Heltidsstudier
Du som valberedare är avgörande i arbetet mot en mer jämställd och inkluderande idrottsrörelse.
Läs mer

SF-nätverket för barn- och ungdomsidrott

4 dagar, Heltidsstudier
Nätverket för SF-representanter med strategiskt utvecklingsansvar inom barn- och ungdomsidrott är ett forum för personlig utveckling och stärkta relationer vilket...
Läs mer

Mentorprogram 2021/22

1 år, Deltidsstudier
Genom mentorskap kan du få hjälp att navigera och få stöd i ditt ledarskap. Hur får du som ledare perspektiv,...
Läs mer

Nätverk för kvinnor i landslagsledning

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer

Konferens: Barn- och ungdomsidrott

2 dag, Heltidsstudier
En två dagar lång mötesplats på temat trygga och hållbara utvecklingsmiljöer med syfte att erbjuda erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för personer...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Ledarskapsfrågor är under ständig utveckling. Varje ledare och ledning behöver därför ständigt ha strategier för att möta och hantera nya utmaningar....
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Ordförandenätverk 2021

1 år, Deltidsstudier
Kompetensutvecklingsnätverket har till syfte att erbjuda ett eget rum för ordförande inom svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring...
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år, Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Nätverk generalsekreterare

1 år, Deltidsstudier
Syftet är att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom den svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor...
Läs mer

Grundutbildning internationella representanter

4 dagar, Heltidsstudier
Den här utbildningen ger en inblick i den internationella världen inom idrotten. Hur är internationell idrott organiserad, vad innebär det...
Läs mer

Idrottens ledarskaps- managementprogram

1 år, Deltidsstudier
Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett...
Läs mer

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

3 dagar, Deltidsstudier
Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre arbetsgivare.
Läs mer

Idrottens fystränarutbildning

18 dagar, Deltidsstudier
Är du aktiv tränare med passion för fysisk träning och känner ett behov av att spetsa dina kunskaper? Då är...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Malmö

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Digital

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Stockholm

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Nordic International Leadership Program

1 år, Deltidsstudier
Nordic International Leadership (NILE) är ett skräddarskytt program som genomförs i syfte att stärka och stötta svenska internationella delegater. Det...
Läs mer

Nätverk presschefer

1 dag, Deltidsstudier
Nätverket är till för att stärka dig i rollen som pressansvarig inom idrottsrörelsen. Som deltagare får du möjlighet till erfarenhetsutbyte...
Läs mer

Allmän kurs Idrott distans

1-2 år, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill komplettera dina gymnasiebetyg. Distansstudier passar dig som vill kunna styra din egen tid, till...
Läs mer

Allmän kurs Idrott

1-2 år, Heltidsstudier
Allmän kurs Idrott är en utbildning för dig som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg och som har idrott och hälsa som...
Läs mer

Idrottens elittränarutbildning

1 år, Deltidsstudier
Idrottens elittränarutbildning (ETU) är ett ettårigt ledarskapsprogram för dig som vill prestera, testa gränser och leda svensk idrott till fler...
Läs mer

Processledning i teori och praktik

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning i teori och praktik introducerar dig som blivande processledare i processledning som ett förhållningssätt i dina möten med idrotten.
Läs mer

Processledning – Avancerad

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning Avancerad ger dig som processledare möjlighet att fördjupa dina kunskaper i processledning inom idrottens sammanhang. 
Läs mer

Internationella nätverket Greta

1 dag, Heltidsstudier
Ett nätverk för kvinnliga internationella representanter med möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärka sig i sin internationella roll.
Läs mer