Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

Om utbildningen

Inom ideell sektor i allmänhet men kanske inom idrotten i synnerhet är den bredare HR-kunskapen begränsad och ofta underprioriterad. Många chefer blir alltför indragna i den operativa och idrottsliga verksamheten vilket skapar lite utrymme att aktivt använda arbetsrätt och HR i det löpande ledarskapet. Kunskapspåfyllning blir också en bristvara.

Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre arbetsgivare. Den ger också förståelse kring de unika förutsättningar som det är att verka och leda i en idéburen organisation.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag leder andra i någon form. Du har sannolikt en chefsposition inom idrottsrörelsen som generalsekreterare, HR-ansvarig, sportchef eller liknade. Du kan också vara chef i en annan organisation inom civilsamhället. Kursen innefattar två dagar. Teori och praktik varvas med ny kunskap, identifiering av framgångsfaktorer och eget arbete.

Syfte

Att rusta chefer inom idrottsrörelsen och civilsamhället, att stärka det idéburna ledarskapet samt öka kunskapen om gällande arbetsrätt och lämplig HR-strategi.

Vem är utbildningen för?

Du är verksam som chef inom idrottsrörelsen eller annan idéburen verksamhet. Du kan vara i en ledande roll i ett specialidrottsförbund, ett distrikt, eller i en större förening. Detta innebär att du leder ett kansli/verksamhet med minst ett par anställda. I samband med anmälan besvarar du ett kortare formulär vilket bland annat beskriver din ledarskapskontext, utmaningar och förväntningar på kursen.

Det här får du:

  • Efter genomförd kurs kommer du lättare se kopplingen mellan arbetsrätt, HR-arbete och ledarskap samt tillämpa det i praktiken.
  • Ökad förståelse för skillnader och utmaningar det innebär att leda i ideell sektor i relation till ledarskap i näringsliv och offentlig verksamhet.
  • Kunskapspåfyllning kring rollfördelning tjänsteperson/ förtroendevald.
  • Träffa specialister inom området.
  • Förmåga att tillämpa och ta aktiva beslut kring ditt eget ledarskap och arbetsrättsliga utmaningar.
  • Ökad kunskap kring det idéburna ledarskapet och användning i din vardag. Efter genomförd kurs kan du som deltagare se kopplingen mellan arbetsrätt, HR-arbete och ledarskap samt tillämpa det i praktiken. Förståelse för de skillnader och utmaningar det innebär att leda i ideell sektor i relation till näringsliv och offentlig verksamhet.

Kost och logi

Kost och logi ingår i kostnaden för kursen. Även om du bor i Stockholmsområdet är rekommendationen att övernattar på Bosön eftersom programmet innehåller både kvälls- och morgonpass.

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Arbetsgivaralliansen.

Fakta

Kursen kommer genomföras nästa gång våren 2025

Datum och tid:

2 dagar

Undervisningstid:

Internat

Plats:

Bosön, 181 47 Lidingö

Kurslängd:

2 dagar

Kontaktperson

Johanna S:t Clair Renard
Projekt-processledare/Project Manager

Anmälan och antagningskrav 

I samband med anmälan ber vi dig besvara en kort enkät i syfte att få en bättre förståelse för din vardag  och dina specifika utmaningar. Om ditt ledarskapsdilemma hinner ändras efter att du anmält dig så har du möjlighet att ändra dina svar längre fram.

Obligatorisk enkät – klicka här
(Glöm inte bort att även anmäla dig till själva kursen vi länken nedan, anmälan är komplett när båda delarna är gjorda)

Behöver jag några förkunskaper?

Det är bra om du har vissa förkunskaper i arbetsgivarskap. Gå gärna in på Arbetsgivaralliansens webb och se de digitala filmerna kring  ”Att tänka på inför uppsägning” och ”misskötsamhet”.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Avbokning

Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Vad kostar utbildningen? 

7 500 kronor inkl. en övernattning med helpension samt kurslitteratur.

Övrig information

Kusen genomförs under två dagar med tid till erfarenhetsutbyte och egen reflektion utöver ren kunskapspåfyllning. Det finns en röd tråd genom kursen med de tre delarna, ledarskap, arbetsgivarskap och HR samt hur du sätter dessa tre områden i sitt unika sammanhang. Förutom att du tillhör målgruppen är motivation och aktiv medverkan nyckelförutsättningar för deltagande.

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är den arbetsgivarorganisation där idrottsrörelsen ingår. Här får ledare och chefer inom idéburen sektor hjälp med frågor som rör anställningar och stöd att utvecklas i rollen som arbetsgivare. Vi ser att ett starkt ledarskap och kunniga chefer skapar goda förutsättningar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare.
https://www.arbetsgivaralliansen.se/

Fler utbildningar

Allmän kurs idrott och hälsa

1-2 år, Heltidsstudier
Allmän kurs idrott och hälsa är en utbildning för dig som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg och som tycker om hälsa,...
Läs mer

Allmän kurs elitidrott

1-2 år, Heltidsstudier
Allmän kurs elitidrott är en utbildning för dig som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg, är på elitnivå och vill lägga tid...
Läs mer

Allmän kurs idrott och hälsa distans

1-2 år, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill komplettera dina gymnasiebetyg. Distansstudier passar dig som vill kunna styra din egen tid, till...
Läs mer

Elitidrottsutbildning

1 år, Heltidsstudier
Elitidrottsutbildning är en skräddarsydd utbildning för dig som vill fortsätta din utveckling och ta nästa steg i din elitidrottskarriär efter...
Läs mer

Idrottskonsulentutbildning

2 år, Heltidsstudier
Idrottskonsulentutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill påverka idrottsrörelsen och jobba med utveckling av föreningar och förbund.
Läs mer

Tränarutbildning

1 år, Heltidsstudier
Tränarutbildningen är en ettårig eftergymnasial utbildning på Bosön idrottsfolkhögskola. Utbildningen varvar teori och praktik i en unik miljö.
Läs mer

Coachande ledarskap

6 veckor, Deltidsstudier
Coachande ledarskap är en ledarstil som fokuserar på att utveckla och stödja individens potential och prestation genom feedback, lyssnande och...
Läs mer

Grunder i fysträning

6 veckor, Deltidsstudier
I den här kursen kommer du att få inblick i hur styrka, snabbhet, uthållighet, rörlighet och koordination kan anpassas för...
Läs mer

Grunder i projektledning

6 veckor, Deltidsstudier
En kurs för dig som vill utveckla dig själv och ditt arbetssätt som projektledare. Vi går igenom projektets olika faser....
Läs mer

Idrottspsykologi

6 veckor, Deltidsstudier
Kursen ger dig som ledare/tränare grundläggande idrottspsykologiska teorier för individ och grupp. Du får lära dig mer om till exempel...
Läs mer

Kost för prestation och hälsa

6 veckor, Deltidsstudier
En kurs för dig som vill veta mer om kost och näringslära. Både för dig som ledare eller tränare och...
Läs mer

Ledarskap för barn- och ungdomsidrott

6 veckor, Deltidsstudier
En kurs för dig som ledare och tränare för barn och ungdom. Vilka utmaningar ställs du inför? Vi hjälper dig...
Läs mer

Träningsplanering

6 veckor, Deltidsstudier
I den här kursen får du möjlighet att lära dig träningsplaneringens grunder, principer och begreppsförklaringar.
Läs mer

Uthållighet och kondition

6 veckor, Deltidsstudier
Kursen behandlar grundläggande träningsprinciper samt olika metoder inom konditionsträning.
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

21 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Nätverksträff Estetiska idrotter

1 dag, Heltidsstudier
Tillsammans med kompetenta föreläsare och andra motiverade deltagare kommer du utöver föreläsning även ha diskussioner som kommer hjälpa dig att...
Läs mer

Idrottens ledarskaps- managementprogram

1 år, Deltidsstudier
Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett...
Läs mer

Idrottens Ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Ledarskapsfrågor är under ständig utveckling. Varje ledare och ledning behöver därför ha strategier för att möta och hantera nya utmaningar. Idrottens...
Läs mer

Idrottens elittränarutbildning (ETU)

2 år, Deltidsstudier
Ett tränar- och ledarskap med hög kvalitet är en mycket viktig faktor för utveckling och framgång inom elitidrotten. Det är...
Läs mer

Elite Strength & Conditioning Course 2025/26

1 år, Deltidsstudier
The Elite Strength & Conditioning Course, Esnce, is an eigth month program for you as an elite coach with the...
Läs mer

Ordförandenätverk SF

1 år, Deltidsstudier
Kompetensutvecklingsnätverket har till syfte att erbjuda ett eget rum för ordförande inom svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring...
Läs mer

Generalsekreterarnätverk 2024

1 år, Deltidsstudier
Syftet är att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom den svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och hälsa för landslagsaktiva idrottare

4 dagar, Deltidsstudier
Kursen grundar sig i metoderna Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance Commitment Therapy (ACT) som är det arbetssätt som både Riksidrottsförbundet...
Läs mer

Nätverk valberedning

1 år, Deltidsstudier
I nätverket får du tillfälle att utforska hur valberedningens arbete kan utvecklas och kvalitetssäkras ur ett normmedvetet perspektiv, ta del...
Läs mer

Nätverk för hållbar utveckling i specialidrottsförbund

1 år
Det här är nätverket för dig som arbetar med hållbarhet inom specialidrottsförbund. Du kan vara generalsekreterare, sakkunnig eller ansvarig. I...
Läs mer

Uthållighetsidrott i världsklass – endurancedagen

1 dag
I samarbete med TCS Lidingöloppet och Svenska Friidrottsförbundet arrangeras en nätverksträff på Bosön, följd av Lidingöloppets digitala Cross Country Conference...
Läs mer

Nätverksträff – Från start till mål

1 dag
Vilken kunskap bör idrottaren ha med sig in i mästerskapet? Vad är viktigt att jobba med på plats? Detta är...
Läs mer

Arbetsgivaralliansens stipendium – ledarskapsprogram

1 år, Deltidsstudier
Arbetsgivaralliansens stipendium för specialidrottsförbunds medverkan i Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2024/25
Läs mer

Kvalificerad Tränarutbildning (KTU)

1 år, Deltidsstudier
KTU är en fördjupningsutbildning för tränare som arbetar med elitförberedande verksamhet eller är tränare på elitnivå.
Läs mer

Mentorprogram 2023/24

1 år, Deltidsstudier
Genom mentorskap kan du få hjälp att navigera och få stöd i ditt ledarskap. Hur får du som ledare perspektiv,...
Läs mer

Nätverk för kvinnor i landslagsledning

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer

Idrottens Utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Processledning i teori och praktik – hösten 2024

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning i teori och praktik introducerar dig som blivande processledare i processledning som ett förhållningssätt i dina möten med idrotten.
Läs mer

Processledning i teori och praktik – våren 2024

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning i teori och praktik introducerar dig som blivande processledare i processledning som ett förhållningssätt i dina möten med idrotten.
Läs mer

Processledning – Avancerad

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning Avancerad ger dig som processledare möjlighet att fördjupa dina kunskaper i processledning inom idrottens sammanhang. 
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år, Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

2 dagar, Deltidsstudier
Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre arbetsgivare....
Läs mer

Nordic International Leadership Program

1 år, Deltidsstudier
Nordic International Leadership (NILE) är ett skräddarskytt program som genomförs i syfte att stärka och stötta svenska internationella delegater. Det...
Läs mer

Nätverk presschefer

1 dag, Deltidsstudier
Nätverket är till för att stärka dig i rollen som pressansvarig inom idrottsrörelsen. Som deltagare får du möjlighet till erfarenhetsutbyte...
Läs mer

Internationella nätverket Greta

1 dag, Heltidsstudier
Ett nätverk för kvinnliga internationella representanter med möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärka sig i sin internationella roll.
Läs mer

SF-nätverket för barn- och ungdomsidrott

4 dagar, Heltidsstudier
Nätverket för SF-representanter med strategiskt utvecklingsansvar inom barn- och ungdomsidrott är ett forum för personlig utveckling och stärkta relationer vilket...
Läs mer